Przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Data: 06.04.2022 r., godz. 13.23    Liczba odwiedzających: 271
Harmonogram
Informacja dotycząca przyjmowania wniosków w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy („40 zł”)

Wnioski w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy („40 zł”) są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym od poniedziałku do piątku w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

poniedziałek od 8:00 do 12:00
wtorek od 11:00 do 15:00
środa od 8:00 do 12:00
czwartek od 11:00 do 15:00
piątek od 8:00 do 12:00

Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym pod nr telefonu (48) 661 12 71 lub (48) 661 12 81.

Wójt Gminy Belsk Duży
/--------------------------/
Władysław Piątkowski