Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji Gminy Belsk Duży

Data: 06.04.2022 r., godz. 08.17    Liczba odwiedzających: 290
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety
Szanowni Państwo,

Zachęcamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Belsk Duży w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Belsk Duży zgodnie z zarządzeniem nr 026/2022 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje trwają do 19 kwietnia 2022 r.


Urząd Gminy Belsk Duży