Gminny Konkurs Literacki

Data: 14.04.2022 r., godz. 13.05    Liczba odwiedzających: 318
Pióra w dłoń - o uzależnieniach i cyberprzemocy
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza Konkurs Literacki skierowany do uczniów klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Belsk Duży, młodzieży do 18 roku życia zamieszkującej na terenie Gminy Belsk Duży oraz dorosłych zamieszkujących lub pracujących na terenie Gminy Belsk Duży.

Praca konkursowa może mieć formę dowolnego gatunku literackiego i musi podejmować temat przemocy lub uzależnień.

Prace należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Belsku Dużym lub przesłać na adres urzad@sekretariat.pl do dnia 09.05.2022 roku.

GKRPA

Plakat do pobrania
Regulamin
Załącznik nr 1: Oświadczenie dla rodzica
Załącznik nr 2: Oświadczenie dla dorosłego uczestnika konkursu
Załącznik nr 3: Karta pracy