Julka Kocewiak - Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego

Data: 28.03.2022 r., godz. 13.52    Liczba odwiedzających: 195
Uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z kolejnym sukcesem matematycznym
Wszystko, co robi, przekuwa w sukces. Tym razem Julia Kocewiak z VIIIb wywalczyła bezcenny tytuł laureatki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Julka Kocewiak – uczennica klasy VIIIB została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Nauczycielką Julki jest pani Agnieszka Kostrzewa.

Konkurs kuratoryjny to konkurs etapowy. Zakres merytoryczny konkursu jest bardzo duży. Uczestnicy muszą na poszczególnych etapach wykazać się wiedzą w znacznym stopniu wykraczającą poza podstawę programową.

Etap szkolny odbył się w październiku. Do tego etapu przystąpiło w całym województwie 9290 uczniów, w naszej szkole 10.

Julka Kocewiak i Paweł Żółcik zakwalifikowali się do etapu rejonowego. W całym regionie radomskim było 20 takich osób, a w województwie mazowieckim 552 osoby.

Na etapie rejonowym Julka świetnie poradziła sobie z trudnymi zadaniami konkursowymi i z wysokim 90% wynikiem zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. W regionie radomskim było oprócz niej 5 takich osób , a w całym województwie 198.

W lutym odbył się etap wojewódzki. Po sprawdzeniu prac konkursowych okazało się , że uczennica uzyskała bardzo wysoki wynik – 95% możliwych do zdobycia punktów (jeden błąd) i została laureatką .

Tytuł laureata w Delegaturze Radom MK Oświaty zdobyły tylko 3 osoby, a w całym województwie 72.

Laureaci nie piszą już egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu konkursowego i otrzymują najwyższa notę – 100% . Mają też pierwszeństwo przy rekrutacji do szkół średnich.

Tak wielki sukces był możliwy dzięki niezwykłemu talentowi matematycznemu oraz gigantycznej pracy jaką Julka włożyła w przygotowanie do kolejnych etapów konkursu. Intensywne przygotowanie rozpoczęło się już w ubiegłym roku szkolnym, kiedy to Julka podczas nauki zdalnej ciężko pracowała i systematycznie łączyła się ze mną na spotkania.

Jako siódmoklasistka uzyskała tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Nie spoczęła na laurach, lecz z wielkim zapałem pracowała dalej. Nie zrażały jej warunki, w jakich przyszło kolejny rok pracować czy ogromna ilość zadań, które jej dawałam do rozwiązania. Regularnie przychodziła na spotkania lub łączyła się zdalnie i nigdy nie narzekała, że za dużo od niej wymagam. Jej niezwykła pracowitość, solidność, wytrwałość oraz upór w dążeniu do celu zostały uwieńczone sukcesem. Uczennica może być dumna z tego, że znalazła się w gronie najwybitniejszych uczniów Mazowsza. My możemy być dumni, że jest uczennicą naszej szkoły.

Należy dodać, że osiągnięcia Julki oraz jej wysoka średnia ze wszystkich przedmiotów przyczyniły się do uzyskania po raz drugi stypendium naukowego w ramach programu „ Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

Julka i jej niebywałe osiągnięcie powinno być motywacją i inspiracją dla innych uczniów.

Wytrwała praca i rozwijanie swoich talentów przynosi odpowiednie rezultaty.

Serdecznie gratuluję uczennicy i życzę kolejnych sukcesów w nauce.

Agnieszka Kostrzewa