Usuwanie azbestu

Data: 11.01.2022 r., godz. 13.16    Liczba odwiedzających: 908
Wnioski o dofinasowanie można składać do dnia 25.01.2022r.
Ogłoszenie

Gmina Belsk Duży uruchamia zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Belsk Duży - ETAP XII”.

W celu realizacji tego zadania gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW).

Wnioski o dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości można składać w Urzędzie Gminy Belsk Duży do dnia 25.01.2022 r.

Druki do pobrania w urzędzie gminy lub na stronie internetowej urzędu www.belskduzy.pl

Wysokość dofinansowania zostanie określona przez WFOŚiGW wraz z ogłoszeniem naboru i w zależności od przyjętego przez WFOŚiGW progu dotacji ustalone zostanie zaangażowanie środków własnych mieszkańców objętych dofinansowaniem.

W związku z tym, zainteresowani mieszkańcy są zobowiązani do złożenia oświadczenia w którym zadeklarują możliwość dopłaty ze środków własnych oraz oświadczenia wyrażającego zgodę na zrealizowanie zadania na swojej nieruchomości.

Zadanie nie obejmuje dofinansowania demontażu ani nowych pokryć dachowych.


Wójt Gminy
/-/ Władysław Piątkowski

W razie pytań prosimy o kontakt:
Karolina Zaszewska, tel. 48 661 12 71 wewn. 128, k.zaszewska@belskduzy.pl