LGD "Wszyscy Razem" zaprasza na szkolenie

Data: 15.10.2021 r., godz. 08.44    Liczba odwiedzających: 181
Szkolenie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premii)
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza do udziału w szkoleniu osoby zainteresowane składaniem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premii) w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Szkolenie odbędzie się 18 październik ( czwartek) br. o godz. 17.00 w biurze Lokalnej Grupy działania „Wszyscy Razem” ul. Szkolna 1, Gielniów.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”
Ul. Szkolenie 1
Tel. 793115615
26 – 434 Gielniów
biuro@lgdwr.pl

Treść ogłoszenia (wersja graficzna):