Informacja o naborze

Data: 18.09.2017 r., godz. 13.47    Liczba odwiedzających: 701
Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ogłasza nabór wniosków


Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie – Projektów Grantowych.

Ogłoszenie Nr 1 Granty 2017