Inwestycje drogowe w pierwszym półroczu 2017

Data: 28.08.2017 r., godz. 12.13    Liczba odwiedzających: 1685
Zakończono kilka istotnych dla mieszkańców gminy inwestycji, podkreśla Władysław Piątkowski Wójt Gminy.
Zakończono kilka istotnych dla mieszkańców gminy inwestycji, podkreśla Władysław Piątkowski Wójt Gminy. Rewitalizacja centrum wsi Belsk Duży, która objęła modernizację i rozbudowę terenu przed budynkiem Urzędu Gminy wpłynęła na nowy wizerunek Gminy.

Pojawiły się czterdzieści dwa miejsca parkingowe, w tym trzy dla osób niepełnosprawnych, nowy chodnik czy elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci i oświetlenie. Wkrótce zostaną posadzone wokół pasażu także drzewa i krzewy. Całkowita wartość zamówienia wyniosła 502 570zł.

Obecnie priorytetowymi działaniami belskiego samorządu są inwestycje drogowe, dodaje Wójt Piątkowski. W I połowie 2017 roku na budowę i remont dróg z budżetu gminy przeznaczono prawie 924 600zł.

Modernizacja drogi gminnej w Aleksandrówce


W drugiej połowie maja na istniejącej drodze gminnej w Aleksandrówce na długości 0,855 km wykonano profilowanie istniejącej drogi, wykonanie podbudowy z kruszywa, położenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, pobocza oraz oznakowanie drogi. Tu koszt inwestycji wyniósł ok. 200 700.

Złota Góra zmodernizowana


Zmodernizowano drogę gminną w Złotej Górze na długości 0,700 km na kwotę ok. 176 000 zł.

Nowa nawierzchnia w Lewiczynie


W maju na drodze gminnej na długości 0,600km w Lewiczynie wykonano profilowanie istniejącej drogi, wykonanie podbudowy z kruszywa, położenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz pobocza. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 123 393.60 zł

Nowe drogi na ulicach Południa


Ukończono także prace na Osiedlu Południe w Belsku Dużym na ulicach Jaśminowej i Konwaliowej. Prace na odcinku 0,470 km polegały m.in. na budowie trzech warstw podbudowy i dwóch warstw asfaltu. Pojawiło się także oznakowanie drogi. Całość inwestycji wyniosła 341 500zł.

Nowy asfalt w Woli Starowiejskiej

Zmodernizowano drogę gminną we wsi Wola Starowiejska na długości 0,370km, na kwotę 83 000 zł.

Działania te będą kontynuowane, podkreśla Wójt Władysław Piątkowski. Na sesji w sierpniu 2017 Rada Gminy zaakceptowała przedstawiony plan inwestycyjny zadań drogowych na II półrocze. Komfort mieszkańców a jednocześnie poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych to nasz wspólny cel.

E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży