Odbierz bezpłatne maseczki

Data: 26.03.2021 r., godz. 11.18    Liczba odwiedzających: 852
Informacja na temat ilości masek na osobę
19 900 szt. maseczek otrzymała nasza gmina w ramach ograniczania pandemii. W czwartek przywieźli je z Grójca pracownicy Urzędu Gminy, w piątek rozpoczęła się ich dystrybucja. Na jedną osobę przypadają trzy maseczki. Są bezpłatne i będzie można je odebrać u sołtysów. W ich dystrybucji pomogą sołtysi gminni, za co serdecznie dziękujemy.

Gmina Belsk Duży otrzymała poprzez Starostwo Powiatowe w Grójcu – 19 900 sztuk maseczek w paczkach zamkniętych po 50 sztuk. Ilość przyznanych Gminie maseczek została ustalona odgórnie co przy ilości mieszkańców gminy na dzień 16 marca 2021r. – 6 364 osoby daje średnią – 3,12.

W związku z tym ilość przyznanych maseczek na osobę może wynieść 3 szt., każde Sołectwo otrzymało więc co najmniej 3 maseczki na mieszkańca z lekką nadwyżką ażeby nie naruszać rozrywać zamkniętych paczek.


Przykład:
wieś Aleksandrówka – ilość mieszkańców 144osoby x 3 maski= 432 szt. , otrzymane przez Sołectwo 450 szt. ( 9 paczek po 50 szt.) – nadwyżka do dyspozycji Sołectwa.

Przypominamy, że zgodnie z decyzją rządu na terenie całego kraju obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust. Można to robić wyłącznie przy pomocy maseczki. Maseczki nosimy m.in. na ulicy, w środkach komunikacji, punktach handlowych, zakładach pracy, kościołach i budynkach użyteczności publicznej. Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

- całościowe zaburzenia rozwoju,
- zaburzenia psychiczne,
- niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
- trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak