Najważniejszy jest dialog

Data: 22.08.2017 r., godz. 08.31    Liczba odwiedzających: 1865
Belscy harcerze współorganizatorami zlotu kadry Związku Harcerstwa Polskiego
W dniach 14-22 sierpnia 2017 roku harcerze ze Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym uczestniczyli w służbie przygotowującej V Zlot Kadry Związku Harcerstwa Polskiego w Tokarni koło Kielc, który miał miejscy między 18 a 22 sierpnia.

Harcerstwo wychowuje poprzez stawianie wyzwań, dlatego kadra ZHP stale doskonali swoje umiejętności. W Tokarni rozpoczął się V Zlot Kadry ZHP. Zlot to blisko 250 osób, 5 dni, kilkadziesiąt warsztatów, niezliczone emocje.

Od wczesnego popołudnia w biurze zlotu rejestrowali się uczestnicy siedmiu szlaków. Ponad 250 instruktorów z całej Polski przybyło do malowniczego Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, by rozwinąć swoje umiejętności, a przede wszystkim, by przeżyć harcerską przygodę.

Wielkie wydarzenia wymagają wielkich emocji, dlatego otwarcie zlotu było niezwykłym, harcerskim przeżyciem. Komenda Zlotu postanowiła poprowadzić ją sama. Podczas otwarcia komendant wydarzenia podkreślał, jak ważny jest dialog i rozmowa w gronie kadry ZHP. Niespodzianką był koncert zespołu Domu o Zielonych Progach, który poprzedził wykonanie przez komendę coveru jednego z przebojów zespołu.

Zlot Kadry Związku Harcerstwa Polskiego to największa cykliczna akcja szkoleniowa organizowana przez władze centralne organizacji. Odbywa się co dwa lata, za każdym razem w innym, ciekawym miejscu – w tym roku gościmy w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Program Zlotu Kadry został przygotowywany w oparciu o bieżące potrzeby organizacji.

Od początku przyjazdu staramy się, by uczestnicy Zlotu mieli jak najlepsze warunki na swoich szlakach. Bez względu na warunki pogodowe, wszystkie prace zostały wykonane na czas. Nie rozstawaliśmy się przy tym z dobrymi nastrojami.

Czuwaj!

Pwd. Martyna Wyrzykowska/ZHP